Vieraskynä

Ajankohtaista MMM:n käytäviltä

1.22TLukenut

Vuosi 2018 jää muistiin hyvin haastavasta kasvukaudesta. Myöhäinen kevät sekä helteinen, kuiva kesä ovat romahduttaneet satotoiveet useilla viljelykasveilla eri puolilla Suomea. Viljatiloille tämä on katastrofi, mutta myös kotieläintilat ovat vaikeuksissa rehupulan vuoksi. Useiden kotieläintilojen ennakoidaan myös luopuvan tuotannostaan rehutilanteen ollessa se viimeinen niitti pidempään jatkuneeseen kannattavuuskriisiin. Osassa tuoteryhmiä pystymme tänä vuonna ylläpitämään omavaraisuutemme, osassa se ikävä kyllä laskee.

Budjettiriihessä etsittiin ratkaisuja tämän vuoden tilanteeseen. Maatalouden uudistumista ja toimintaedellytyksiä on kuitenkin katsottava pitkälle tulevaisuuteen, jotta kannattavuuskehitys saadaan positiivisille urille. Hallitus päätti kesällä kutsua vuorineuvos Reijo Karhisen selvityshenkilöksi pohtimaan keinoja kannattavuuskehityksen suunnan muuttamiseksi. Osana selvitystyötä on käynnistetty koko loppuvuoden avoinna oleva verkkokeskustelu, jolla halutaan saada mahdollisimman laajalta vastaajajoukolta näkemyksiä ja konkreettisia kehittämisideoita suomalaisen maatalouden ja koko ruokaketjun edistämiseksi ja siitä, minkälaista ruuantuotantoa meillä tulevaisuudessa pitäisi olla. Kannustan kaikkia antamaan omia ehdotuksiaan siitä, mitä maataloudessa ja koko ruokaketjussa pitäisi tehdä, jotta jatkossakin saamme kotimaista raaka-ainetta. Keskusteluun pääset www.ruuantuotantokannattavaksi.fi.

Kannattavuuskehityksessä luomutilat pärjäävät muita tiloja paremmin. Myös tuotteitaan suoraan myyvillä tiloilla on positiivinen vire. Tarvitsemme jatkossakin luomu- ja lähiruokasektoreiden systemaattista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Luomu- ja lähiruokaohjelmien jatko on linjattu viime vuonna hyväksytyssä ruokapoliittisessa selonteossa. Maa- ja metsätalousministeriössä on päätetty, että ohjelmia ei kirjoiteta uusiksi, vaan ne päivitetään tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi. Päivitystyöhön saamme hyvää aineistoa ja kentän näkemystä kesän ja syksyn aikana käynnissä olevista ao. ohjelmien ulkopuolisista arvioinneista.

EU-ohjelmakausi 2014-2020 on jo pitkällä, ja lähiruokasektorilla on toteutettu hyviä alaa eteenpäin vieviä hankkeita. Uusiakin ehtii vielä käynnistyä ennen kauden loppua. Hallinto kääntää tässä vaiheessa katseet jo tulevaan, ja uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnissä. Valmistelu tulee perustumaan kentän osallistamiseen kuulemisten ja työpajojen kautta. Työtä rytmittää strategiaryhmän lisäksi kolme substanssityöryhmää: maataloustuotanto, maaseudun kehittäminen ja markkinat.

 

 

 

 

 

 

Kirsi Viljanen
Erityisasiantuntija
maa- ja metsätalousministeriö