Uutiset

Tietoa elintarvikeyritysten kehittämisrahoituksista

156Lukenut

Käynnissä olevat EU-ohjelmarahoitukset tarjoavat erilaisia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä tukia. Elintarvikealan yritysten kehittämistukiin liittyy muutamia erityisasioita, ja niitä esiteltiin webinaarissa 13.2.2024.

Yksi huomioitava asia on se, että onko kyseessä maataloustuote (Annex I -tuote) vai muu elintarvike. Sen pohjalta tulee jotain rajoituksia siihen, millaiset tukimuodot ovat käytettävissä.

Maaseutuohjelman alla on maataloustuotteiden jalostusyrityksen (annex I-yritys) kehittämistuki, kehittämistuki elintarvikeyritykselle, yritysten investointituki ja investoinnin toteutettavuustutkimus. Lisäksi yritysten ryhmähankkeita voi toteuttaa viljelijäryhmähankkeena ja yritysryhmähankkeena. Ryhmähankkeissa tulee olla hankkeen hallinnoijana kehittämisorganisaatio.

ELY-keskuksen yritysrahoituksen alla ovat EU-osarahoitteinen yrityksen kehittämisavustus (EAKR-rahoitus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027), oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), kansallinen T&K-rahoitus ja toimintaympäristön kehittämisavustus. Näistä kolme ensimmäistä on yrityskohtaisia. Toimintaympäristön kehittämisavustuksella on tarkoitus hyödyttää yleisemmin toimialan kehittymistä.

Webinaarissa puhuivat Reijo Martikainen Ruokavirastosta ja Juho Wuorinen Hämeen ELY-keskuksesta. He avasivat omissa esityksissään tarkemmin yksityiskohtia. Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit löytyvät aitojamakuja.fi -verkkosivulta.

Webinaarissa esiteltiin asioita valtakunnan tasolla, mutta eri puolilla Suomea on myös linjauksia siihen, millaista toimintaa rahoitetaan. Kannattaakin ottaa hyvissä ajoin yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja kysellä tarkempia tietoja.