Uutiset

Kell’ tieto on, se tiedon kätkeköön… vai jakaisimmeko sittenkin vertaistukea verkossa?

822Lukenut

Vertaisryhmien toiminta kasvaa vauhdilla sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi yli 12 000 jäsenen MarkkinointiKollektiivi, miltei 3300 jäsenen Someduunarit ja yli 30 000 jäsenen Ompeluseura kokoavat Facebookissa yhteen ammattilaisia, jotka jakavat osaamistaan, kysyvät neuvoa ja kannustavat kollegoitaan.

Yhä useampi somekeskustelija on huomannut, että kun uskaltaa päästää irti tiedostaan ja jakaa ammattitaitoaan, vastavuoroisesti saa itse tietoa ja yhteinen osaamisen taso nousee.

Aktiivisissa someyhteisöissä syntyy luottamuksen ilmapiiri, jossa uskaltaa kommentoida, kysyä ja tuoda esille myös eriäviä mielipiteitä. On myös sallittua kokeilla ja epäonnistua.

Myös kilpailijan kanssa saatetaan vaihtaa ajatuksia. Enää ei ajatella, että jompikumpi on vaarassa hävitä. Päinvastoin, molemmat voivat voittaa ratkaisemalla jonkin yhteisen ongelman tai ideoimalla uutta.

Tiedon kertoja saa arvostusta ja tunnettuutta ja kasvattaa vetovoimaisuuttaan. Eniten ovat pinnalla ne brändit, jotka eniten itsestään viestivät, ja arvokkaimmaksi nousee se, jolla on hyödyllisintä informaatiota.

Someyhteisö elintarvikeviennin toimijoille?

Olemme elintarvikealalla hyviä kertomaan superonnistumisista. Ryhtyisimmekö mekin jo jakamaan ajatuksia myös kaikesta muusta, mikä yritysten arkeen sisältyy?

MarketWise-projektissa on tunnistettu samanhenkisten ihmisten ryhmä, joita kiinnostavat ruoka, vienti ja elintarvikealan kehittäminen ja kasvu. MarketWisen Facebook-sivuilla on reilut 400 seuraajaa ja projektin uutiskirjettä tilaa lähes 700 henkilöä.

ETL:n ylläpitämässä ruokaviennin LinkedIn-ryhmässä 300 jäsentä ja Ruokasektorin koordinaatioryhmässä on yli 260 jäsentä. Muodostuisiko näistä tai jostain muusta luonteva kanava keskustelun käynnistymiselle?

Vielä toistaiseksi keskustelu on satunnaista alamme yhteisössä. Monesti sitä johtaa yhteisön ylläpitäjä ja postaukset ovat lähinnä tapahtumatiedotusta. Totta onkin, että aitoa ajatustenvaihtoa ei voi synnyttää väkisin. Kun meistä itsestämme kumpuaa aito jakamisen tarve, sen myötä syntyy keskusteleva someyhteisö.

Haluammeko luoda uutta keskustelukulttuuria elintarvikealalle? Onko ruokaviejilläkin eräänä päivänä someyhteisö, joka auttaa sinua ja koko alaa menestymään? Meillä on kova halu tehdä omasta toiminnastamme parempaa. Voimme kehittää myös alamme toimintakulttuureita. Kerro mielipiteesi www.facebook.com/marketwiseproject/ tai info@marketwise.fi

Teksti
Eeva-Liisa Lilja


MarketWise 1.9.2018 – 31.8.2020 välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille. Projektin tavoitteena on koota elintarvikealan toimijoita vientitiedon äärelle ja edistää myös alan someyhteisön muodostumista. Projektia rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja sen toteuttajana toimii Fennopromo Oy.