Uutiset

Hankintatreffeillä keskustellaan ja kohdataan

967Lukenut

Kevättalvella järjestettiin Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi MAHVA-hankkeen toimesta hankintatreffejä Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Iltapäivien aikana tärkeässä roolissa oli keskustelu ja tutustuminen toisiinsa.

Tilaisuuksiin osallistui joukko alueen yrittäjiä, tuottajia, kuntien edustajia sekä neuvonta- ja kehittämistoimijoita. Tarjolla oli yleistä hankintatietoutta muun muassa markkinavuoropuhelusta ja pienhankinnoista sekä esittelyjä hankintakriteereistä. Lisäksi kuultiin tarkemmin myös juuri sille alueelle sovituista teemoista, jotka Satakunnassa olivat ruokakuljetukset ja viher- ja ympäristöurakointi, Keski-Suomessa ruoka ja ruokakuljetukset sekä Pirkanmaalla ruoka ja energia.

Paikalliset yrittäjät esittelivät yritystoimintaansa ja kunnat kertoivat, millaisia kilpailutuksia on tulossa ja mistä niistä löytää tietoa. Keski-Suomessa yrittäjät intoutuivat esittelyiden lomassa pohtimaan mahdollista yhteistyötä yritysten kesken esim. raaka-aineiden hankintaan liittyen. Pirkanmaalla pohdittiin, että voiko leipomon käyttämä energia toimia vaatimuksena, kun se ei suoraan kohdistu itse tuotteeseen.

Olennaiseksi nähtiin, että kuntapäättäjien sitoutuminen asioiden edistämiseen ja niiden kirjaaminen kunnan strategiaan helpottaa varsinaisten hankintoja tekevien työtä. Markkinavuoropuhelun käyminen riittävän ajoissa ja avoimesti auttaa sekä hankintoja tekeviä työstämään tarjouspyyntöjä että tarjoajia miettimään omien palveluiden ja tuotteiden kehittämistä siitä näkökulmasta, että ne vastaisivat paremmin ostajien tarpeeseen.

Maaseudunhankinnat.fi -sivuilta löytyy hankintatreffien esitykset ja muuta materiaalia teemaan liittyen. Hanke järjestää avoimia webinaareja ja muita tilaisuuksia, joten kannattaa seurata tapahtumakalenteria.

Teksti: Päivi Töyli