Artikkelit

Milloin asiakkaalle ei tarvitse antaa kuittia?

4.78TLukenut

Vuoden 2014 alusta lähtien asiakkaalle on täytynyt pääsääntöisesti tarjota kuitti myös käteiskaupassa. Esimerkiksi suoramyyntitiloilla omasta tilapuodista tapahtuva myynti velvoittaa tarjoamaan asiakkaalle kuittia. Kuitti voi olla tulostettu, käsin kirjoitettu tai sähköinen, mutta sitä ei tarvitse tulostaa tai kirjoittaa jos asiakas kieltäytyy tarjotusta kuitista. Kuitinannon laiminlyönnistä voi saada laiminlyöntimaksun 300-1000 euron väliltä. Oikaisua maksuun voi vaatia sen määränneeltä valvontaviranomaiselta. Lisätietoa sisällöstä jota kuitissa on oltava ja esimerkkikuitti löytyvät Verohallinnon sivuilta: www.vero.fi/muistakuitti

Kuittia ei kuitenkaan tarvitse aina tarjota asiakkaalle. Verohallinto määrittää, ettei kuittia tarvitse antaa vaikka asiakas sitä pyytäisikin:
1. automaatista tapahtuvaan myyntiin
2. arpajaislainsäädännössä tarkoitettuun toimintaan
3. markkina- ja torikauppaan ulkotiloissa, lukuun ottamatta alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua
4. sähköiseen kaupankäyntiin, laskun maksamiseen ja muihin sellaisiin maksutilanteisiin, joissa ostaja voi itsenäisesti maksaa tavaran tai palvelun ilman elinkeinonharjoittajan läsnäoloa.

Vaikka kuittia ei tarvitse tarjota, saatu tulo on kirjattava tuloksi omassa kirjanpidossa ja sitä kautta se huomioidaan myös verotuksessa.

Ulkotiloissa tapahtuvasta myynnistä ei aina tarvitse antaa kuittia

Sisätiloissa tapahtuvassa myynnissä tulee aina antaa kuitti asiakkaille. Sisätiloiksi lasketaan myös rakennukset, jotka liikkuvat ja joiden toiminta on jatkuvaa, kuten siirrettävä kioski tai myyntiauto.

Kuittia ei kuitenkaan tarvitse antaa ulkona tapahtuvassa väliaikaiseksi tarkoitetussa myynnissä eli tori- ja markkinamyynnissä. Torimyynnissä keskeistä ovat tilapäiset kevytrakenteiset rakennelmat, jotka puretaan aina toriajan päättyessä. Telttakatokset, kojut ja muut kevyet suojat luetaan tällaisiksi rakennelmiksi. Myös esimerkiksi oman pakettiauton ”takakonttimyymälä” katsotaan sopivan tähän ryhmään, mikäli se puretaan aina tori- tai markkinapäivien jälkeen.

Markkinamyynti on torimaisissa olosuhteissa tapahtuvaa myyntiä etukäteen määriteltyinä ajankohtina kerran tai muutaman kerran vuodessa. Ulkotiloissa tapahtuvat festivaalit ja tapahtumat rinnastetaan tori- ja markkinamyyntiin. Esimerkiksi REKO-renkaiden jakotapahtumissa ulkotiloissa tai Osta tilalta! -päivänä torimaisissa olosuhteissa omalla tai naapurin pihalla tapahtuvasta myynnistä ei tarvitse antaa kuittia, lukuun ottamatta alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua.

Myyntiä voi kuitenkin olla tilojen pihapiirissä myös niin, että asiakkaiden maksut hoidetaan pysyvissä liiketiloissa. Näissä tilanteissa myynti ei ole enää torimaisiin olosuhteisiin rinnastettavaa eli kuitti on tarjottava.