opiskelijat

JAMK:n kestävän gastronomian restonomiopiskelijat.