Maatalousmaisema, maataloustyöt

Kuva Jaana Kyyrä.