Ryhman_tyoskentelya_kuluttajainnovaatiopajassa_2021 wp

Kuluttajainnovaatiotyöpaja syksyllä 2021, missä kuluttajat innovoivat uusia lähiruokapalveluideoita kaupoille.