kuvio2_Page_1

Kuva 2. Kannattavuuden ja vakavaraisuuden kehitystä elintarvikkeiden valmistuksessa (TOL 10) 2014 – 2016, kaikki, mediaani