kuivo-1_Page_1

Kuva 1. Liikevaihdon suhdannekehitystä elintarvikealalla 2010 – syyskuu 2017