taulukko2 muokattu_wp

Taulukko 2. Lainsäädännön sallima (X) hyönteisten käyttö elintarviketuotantoeläinten rehuissa.