Työpaja wp

YDIRE-hankkeen työpajoissa jaettiin tietoa ja kokemuksia sekä ideoitiin yhteistyömahdollisuuksia.