Kuvio 2 lehtijuttu ETRH wp

Kuva 2. Elintarvikeyrityksen riskienhallinnan avainprosessit.