ET yritys case Kansas wp

Kuva 2. Elintarvikeyrityksen riskienhallinnan avainprosessit.